معرفی فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره 90/3/11/1004 مورخ 1390/1/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ می‌رسد. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام‌شده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر می‌شود.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور می‌اندیشد.

آخرین شماره‌

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 25، پاییز 1396

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 25، پاییز 1396

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 15 (پیاپی 25ـ سال هفتم)، پاییز 1396، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ...

ادامه مطلب...
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* نوری، حسن ـ کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف علوی فرد، نقدعلی ـ کارشناسی ...
1396/11/18 125
* اسلامی، عبدالمجید - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان صادقی، رضا - دانشجوی کارشن...
1396/5/2 898
* سرابی، علی اصغر - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر احمدی، پرویز - دان...
1396/4/4 328
مصطفی امیرجان، منصور بزرگ، تقی شهرابی فراهانی
1396/3/6 39
* علی‌رمضانی، ریحانه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان رئیسی، کیوان...
1395/12/28 404
* برکت، سید مسعود - دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران انصاری، ...
1395/12/25 284
* فتاح الحسینی، آرش - دانشیار، گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا، همدان مولایی، مریم - دانشجوی کا...
1395/12/23 314
* اله کرم، سعیدرضا ـ استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران مهد...
1395/12/13 49
* حکیمی‌زاد، امین - دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان رئیسی، کیوان - استاد دا...
1395/11/30 336
* کیاحسینی، سید رحیم - دانشکده فنی و مهندسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران مجتهدز...
1395/11/1 230
12345
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده