فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 35، بهار 1399

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 35، بهار 1399

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 35 (سال دهم ـ 25)، بهار 1399، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ا...

ادامه مطلب...
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

This journal is following the Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws.
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
مهدی یگانه، محمدرضا توکلی شوشتری، سید حسین حسینی مرتضوی، محسن صارمی
1399/6/31 501
* امامی، محمد - استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه بناب، بناب، ایران هایاشی، شیگه‌ناری - دانشیار، ...
1399/5/7 1568
* سلطانی، نسرین - دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران توکلی، ناهید - د...
1399/5/7 751
* حسن‌زاده، علی-دانشیار، گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم و شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران طائری...
1399/2/13 988
* قیصری، خلیل‌اله - استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز شهریاری، زه...
1399/2/13 798
* شایق بروجنی، بهروز - استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشكده فنی مهندسی، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران...
1399/1/21 909
محمد غلیم زاده، محمد سجادنژاد، محمد علی عسکری زمانی، فاطمه حیدری، هومن کریمی آباده
1398/11/29 810
منصور طورانی فرانی
1398/10/15 1399
علی موسوی، هادی ابراهیمی فر و* و فرهاد محسنی فر
1398/10/15 1018
اسمعیل اکبری نژاد1 ، فرشته رضایی1، بهرام حسینی منجزی2
1398/10/15 907
12345678910...>>
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری