نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی

نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی

برای چاپ مقاله در نشریه "علوم و مهندسی خوردگی" در حال حاضر هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی از رویه دسترسی آزاد پیروی می کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله‌های منتشر شده و پذیرفته شده آن وجود ندارد این نشریه ...

ادامه مطلب...
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

This journal is following the Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws.
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
*میرعابدینی، سید مجتبی - استاد، گروه رنگ و روكش‌های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایر...
1401/6/13 155
* فتاح‏الحسینی، آرش - استاد، گروه آموزشی مواد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مولایی، مریم - کارش...
1400/9/19 763
* عادلیان، علی - کارشناسی گرایش جوشکاری، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز...
1400/9/11 1047
* قـدمی، فـرزین - دکتری، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران صب...
1400/8/28 208
امین سلیمانی1، طاهر ربیع زاده2، بهزاد آبشت3، احسان شالچی3، میرقاسم حسینی1* 1- آزمایشگاه پژوهشی عل...
1400/8/7 318
فرج اله هدایت، رضا دهملایی، مهدی خراسانیان، بهنام لطفی
1400/4/10 1348
*حسن‌نژاد، حسین - استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراك، ا...
1400/4/4 411
* جعفری، اسماعیل - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران ای...
1400/4/1 217
* بزرگ، منصور ـ دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران محمدطاهری، مهیا ـ د...
1399/12/28 613
* بخشنده‌فرد، حمیدرضا - دانشیار گروه مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران صبوحی‌ثانی...
1399/12/24 454
12345678910...>>
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری