فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 39، بهار 1400

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 39، بهار 1400

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 39 (سال یازدهم ـ 29)، بهار 1400، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و...

ادامه مطلب...
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

This journal is following the Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws.
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* حسن‌پوریوزبند، اکرم - کارشناسی ارشد، گروه خوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ...
1401/7/17 218
*میرعابدینی، سید مجتبی - استاد، گروه رنگ و روكش‌های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایر...
1401/6/13 263
* فرزام، منصور - دانشیار، گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت نوری...
1401/4/20 76
*جوادپور، سیروس - استاد، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، ایران حسین‌زاده، علی‌رضا -...
1401/1/17 77
* بروجردنیا، مهدی - استادیار، گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران یزدی‌...
1401/1/17 57
* فتاح‏ الحسینی، آرش - استاد، گروه آموزشی مواد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مولایی، مریم - کار...
1400/9/19 865
* عادلیان، علی - کارشناسی گرایش جوشکاری، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،...
1400/9/11 1201
* قـدمی، فـرزین - دکتری، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران صب...
1400/8/28 264
امین سلیمانی1، طاهر ربیع زاده2، بهزاد آبشت3، احسان شالچی3، میرقاسم حسینی1* 1- آزمایشگاه پژوهشی عل...
1400/8/7 372
* اله‌کرم، سعیدرضا - استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران. اعظمی...
1400/7/27 61
12345678910...>>
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری