معرفی فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره 90/3/11/1004 مورخ 1390/1/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ می‌رسد. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام‌شده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر می‌شود.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور می‌اندیشد.

آخرین شماره‌

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 22، زمستان 1395

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 22، زمستان 1395

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 12 (پیاپی 22ـ سال ششم)، زمستان 1395، 2251-6417:ISSN، منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت...

ادامه مطلب...
همه مقالات منتشر‌ شده

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
مسعود رکنیان، آرش فتاح الحسینی، سید امید گشتی 1395/10/2
محسن ساکت بجندی، چنگیز دهقانیان، سید محمد نوری 1395/9/26
فرشته رضایی، اسمعیل اكبری نژاد 1395/9/6
سولماز حسینی پناه صومعه سرایی، امید عودباشی، محمد مرتضوی 1395/7/27
فریده داودی، محمدرضا شیشه‌ساز، داود زارعی، ایمان دانایی 1395/7/25
احمد منصوری، دکتر منصور فرزام 1395/7/20
سمیرا احمدنیا، سپیده علی اصغری، محمد قربانی 1395/7/14
1234
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر جابر نشاطی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده