معرفی فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره 90/3/11/1004 مورخ 1390/1/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ می‌رسد. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام‌شده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر می‌شود.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور می‌اندیشد.

آخرین شماره‌

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 27، بهار 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 27، بهار 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 17 (پیاپی 27 ـ سال هشتم)، بهار 1397، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ا...

ادامه مطلب...
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* اسلامی، عبدالمجید - استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان اشعری، روزبه - دانشجوی کار...
1397/1/28 1069
* نوری، حسن ـ کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف علوی فرد، نقدعلی ـ کارشناسی ...
1396/11/18 705
* سلطانی، نسرین - دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران راعی شهرضا، فائز...
1396/11/2 61
* سویزی، محمد‌رضا - دانشکده شیمی، دانشگاه صنعی مالک اشتر، تهران، ایران عباسی، رباب - دانشکده شیمی، ...
1396/10/27 70
* شهرابی فراهانی، تقی - استاد گروه خوردگی، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس...
1396/10/26 151
* محمدی، سمیه - استادیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
1396/10/23 132
* سلطانیه، منصور - استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا، ...
1396/9/29 80
* سرابی داریانی، علی اصغر ـ دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ترکمانی، مح...
1396/8/20 214
* عارفی‌نیا، رضا ـ استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ مهندسی محققی، امیر ـ دانشجوی ...
1396/6/27 210
* ابراهیمی، مینا ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادا...
1396/5/22 141
1234567
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده