فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 47، بهار 1402

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 47، بهار 1402

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 47 (سال سیزدهم ـ 37)، بهار 1402، 2251-6417:ISSN. منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزا...

ادامه مطلب...
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

This journal is following the Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws.
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* کریمی، محسن - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران بزرگ، منص...
1402/4/20 206
* خانلرخانی، علی - استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، كرج، ایران ...
1402/4/19 103
* برهانی، محمدرضا – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت ش...
1402/2/18 98
* پیرهادی تواندشتی، ناهید - استاد یار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، ...
1402/2/16 71
* آزادی، محبوبه - دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. تشکری ماسول...
1401/12/6 554
* احدزاده، ایرج - استادیار شیمی فیزیک، آزمایشگاه پژوهشی دستگاهوری الکتروشیمیایی و سیستم‌های انرژی، گ...
1401/11/30 260
* فتاح‏ الحسینی، آرش - استاد، گروه آموزشی مواد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مولایی، مریم - دکت...
1401/11/30 258
*اعرابی، حسین - کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرف...
1401/11/30 232
* بهرامی پناه، نیلوفر - دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران دانایی، ایمان - دانشیار،...
1401/11/28 254
*کروجی، بهمن - استادیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،...
1401/11/17 70
12345678910...>>
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری