راهنمای داوری مقالات

احتراماً به اطلاع می‌رساند از این پس ارسال و داوری تمامی مقالات ارسالی به انجمن خوردگی ایران (از جمله فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی) تنها از طریق سایت انجمن و سامانه دریافت مقالات امکان‌پذیر خواهد بود. قابل ذکر است فرآیند داوری برای مقالاتی که قبلاً ارسال و در حال داوری می باشد به همان روند سابق انجام خواهد شد.

جهت انتخاب شدن به عنوان داور، شما می‌بایست در سایت انجمن یک حساب داشته باشید. جهت ایجاد حساب از صفحه ثبت نام در سایت انجمن استفاده نموده و طبق دستورالعمل موجود در آن بخش، حساب خود را ایجاد و فعال کنید.

پس از ورود به حسابی که ایجاد کردید، در قسمت سمت چپ بخش "مقالات" دیده می‌شود. تمامی مواردی که به مقالات مرتبط هستند (ارسال مقاله جدید، داوری مقاله، ...) در ذیل این بخش در دسترسند.

راهنمای داوری مقالات

در صورتی که مقاله‌ای جهت داوری به شما ارسال شده باشد، این مقاله در واقع به حساب شما ارسال شده. در فهرست مقالاتی که منتظر پیگیری شما هستند، مقالاتی که دارای وضعیت "ارسال به داور" هستند جهت داوری برای شما ارسال ‌شده‌اند. با کلیک کردن روی عنوان مقاله می‌توانید جزئیات آنرا ببینید.

راهنمای داوری مقالات

این جزئیات شامل فایل مقاله نیز هست، که با کلیک کردن "فایل مقاله (بدون نام نویسندگان)" می‌توانید برای مشاهده و داوری آنرا دانلود کنید.

راهنمای داوری مقالات

در بخش پایین جزئیات مقاله، بخش "داوری مقاله" وجود دارد. وقتی مقاله‌ای جهت داوری برای شما ارسال می‌شود در واقع فرض شده شما داوری مقاله را پذیرفته‌اید. در صورتی که به هر دلیلی نمی‌خواهید مقاله را داوری کنید، در قسمت "داوری مقاله" و از فهرست "نتیجه داوری" گزینه "داوری مقاله در تخصص من نیست" را انتخاب کنید. در صورتی که قصد دارید توضیحاتی را همراه با نتیجه داوری برای دبیر علمی ارسال کنید، آنرا در بخش "توضیحات" وارد کنید.

راهنمای داوری مقالات

سایر نتایج داوری را نیز می‌توانید از همین فهرست انتخاب کنید. در صورتی که گزینه "مقاله نیاز به بازبینی دارد" را انتخاب کنید، فرم داوری تغییر کرده و از شما می‌خواهد مواردی که در هر یک از بخشهای مقاله نیاز به بازبینی توسط نویسنده دارند را مشخص کنید. به عنوان مثال اگر عنوان مقاله نیاز به بازبینی دارد، در بخش "عنوان مقاله" تغییرات مورد نیاز را قید کنید.

پس از انتخاب نتیجه داوری و قید توضیحات، دکمه "ثبت داوری" را کلیک کرده و منتظر باشید تا پیام موفقیت ثبت نمایش داده شود. داوری شما در سامانه ثبت شده و مقاله از فهرست "منتظر پیگیری من" خارج می‌شود.