فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 45، پائیز 1401

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 45، پائیز 1401

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 30 آذر 1401، 16:47
1199

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 45 (سال دوازدهم ـ 35)، پائیز 1401، 2251-6417:ISSN. منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه‌سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل‌خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □بهبود مقاومت به خوردگی پوشش‌های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیوم به‌ روش طراحی فاکتوریل کسری ـ *آرش فتاح الحسینی، راضیه چهارمحالی، مینو کرباسی □نانوذرات مغناطیسی MnFe2O4@SiO2: سنتز، تعیین مشخصه و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی ـ *زینب نوروزی تیسه، مجید قهرمان افشار، محسن اسماعیل پور، حسین قاسمی نژاد، رامین قهرمانزاده □بررسی اثر بازدارندگی روغن خار مریم بر روی مس خالص تجاری به‌عنوان یک بازدارنده سبز در محلول 1.0 M HCl ـ *محمدرضا کرم پور، مسعود عطاپور □ﺑﺮرﺳﻰ رفتار ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎمیکی و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ نیترامید تیازولی ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻰ فولاد 70X خطوط ﻟﻮﻟﻪ گاز در محیط اسیدی ـ * نیلوفربهرامی پناه، ایمان دانایی، فهیمه ظهورزارعی □ساخت، مطالعه و مدل‌سازی سل پلاریزاسیون (ایزولاتور) مقرون به صرفه حفاظت کاتدی با پوشش‌دهی الكتروشیمیایی نیكل روی فولاد نرم ـ *ایرج احدزاده، بتول عزیزی □تاثیر فرایند برش مذاب و عناصر بیسموت، لیتیوم و قلع بر بازدهی الکتروشیمیایی آندهای فداشونده Al-Zn-Mn-Fe ـ * حسین اعرابی، مصطفی علیزاده