فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 31، بهار 1398

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 31، بهار 1398

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 31 (سال نهم ـ 21)، بهار 1398، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ار...

ادامه مطلب...
آخرین اخبار مجله

آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
فرهاد محسنی فر ، هادی ابراهیمی فر و و فیروزه بحری
1398/2/25 540
محمدرضا اطمینان فر، مهدی خضوعی، امیررضا ابدالی
1398/1/31 310
سهیل مهدوی، زهرا محمدزاد بزمی
1398/1/30 145
سمانه نباتی‏پور1، اسداله محمدی 2*، سمیه محمدی 3 *
1398/1/28 150
* فرزاد سلیمانی، رحمت‌الله عمادی
1397/12/26 286
* بهلکه، قاسم - استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی (علی‌آباد کتول)، دانشگاه گلست...
1397/12/26 288
ساره رحمانی*، سید ابوالفضل سید سجادی
1397/12/26 186
* رضایی، فرشته - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكدۀ حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت اکبری نژاد، اسمع...
1397/12/7 323
* فرزام، منصور - دانشیار، گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، دانشکده نفت شهید تندگویان آبادان، دانشگاه ...
1397/12/4 356
فرزانه شول، مرتضی زند رحیمی *، هادی ابراهیمی فر
1397/11/18 109
123456789
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری