فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 8، تابستان 1392

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 8، تابستان 1392

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 18 دی 1392، 08:34
4080

فصلنامه انجمن خوردگی ایران سال سوم، شماره 2، تابستان 1392، شماره پیاپی8، 2251-6417:ISSN عناوین مقاله‌ها و نویسندگان: □ بررسی تاثیر نوع جریان اعمالی، پارامترهای پالس و افزودن نانو ذرات TiO2 بر خواص خوردگی پوشش Ni-Fe ـ رضا مهدی‌زاده، محمد قربانی □ اثر شرایط محیطی بر نفوذ و دوام یون کلر دربتن معمولی و خود متراکم حاوی نانو سیلیس ـ محمودمیری، ساناز چهکندی، علی قدس □ بررسی رفتار الکتروشیمیایی دو فولاد آستنیتی کروم ـ منگنزدار در محلول اسید سولفوریک 1/0 مولار با روش موت ـ شاتکی و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ـ آرش فتاح الحسینی، امیر عابدی، فرنوش شیرسلیمی □ بررسی جذب و تاثیر بازدارندگی تیواوره بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم 6 T ـ 6061 در محیط اسید نیتریک ـ حسن علی افراسیابی، مریم احتشام‌زاده، سهیل سروشیان □ تاثیر افزودنی منگنز بر خواص ضدخوردگی، مورفولوژیکی و چسبندگی پوشش فسفاته در دمای محیط بر روی زیرآیند فولادی ـ نفیسه رضائی، محمدرضا محمد زاده عطار، بهرام رمضان‌زاده كراتی □ اثر یون منگنز بر خواص پوشش تبدیلی زیرکونیوم: رفتار مقاومت به خوردگی، ریخت شناسی و ترکیب پوشش ـ ریحانه محمدحسینی، علی اصغر سرابی، محدثه سرای لو، حسین عیوض محمدلو □ بررسی اثر نانوذرات آلومینا روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های Ni-W، ایجادشده توسط رسوبدهی الکتروشیمیایی ـ سعید یاری، چنگیز دهقانیان، نوید حق مرادی، حمیدرضا خانلرخانی

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 8، تابستان 1392