فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 28، تابستان 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 28، تابستان 1397

تاریخ انتشار: سه شنبه، 20 شهریور 1397، 13:03
4901

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 18 (پیاپی 28 ـ سال هشتم)، تابستان 1397، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □ بهبود رفتار خوردگی آلومینیوم 2024 بوسیله اعمال پوشش خود ترمیم شونده توابعی نانوکامپوزیت تیتانیا- آلومینا- بنزوتریازول ـ علیرضا سیمبر، علی شانقی*، هادی مرادی □ بررسی تاثیر حفاظت کاتدی پالسی بر خوردگی و شرایط الکتروشیمیایی در زیرپوشش جداشده از فولاد خط لوله ـ حسین نجفی محترم، عبدالمجید اسلامی*، محمدعلی گلعذار، مهدی احمدی، امین کاویان □ تاثیر دما بر رفتار ممانعت از خوردگی مس توسط 2- مرکاپتوبنزوتیازول ـ وحید سالارحسینی، آرمان زارع بیدکی*، محمدرضا محمدزاده عطار □ نانوکامپوزیت پلی ارتوآمینوفنل/ گرافن به عنوان ماده مؤثر در پوشش‌های مقاوم به خوردگی ـ نرگس عجمی*، خدیجه دیده بان، مرضیه منیری ابیانه □ بررسی تخریب خطوط لوله نفت و گاز فولادی بوسیله ترک‌های هیدروژنی ـ محمد علی مهتدی بناب*، هادی قسمتی کوچکی، محمد عزیزیان □ بررسی تأثیر نفوذ هیدروژن بر روی ریز‌ساختار و رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن سوپر دوفازی UNS S32750 و اتصال جوش آن در محیط سدیم کلرید 5/3 درصد وزنی در لوله‌های انتقال هیدروژن پیل سوختی ـ هادی تنکابنی بندپی، رضا مظفری نیا، ابراهیم علیزاده*، محمد رضایی، سید حسین مسروری □ بررسی ساختار و رفتار خوردگی پوشش‌های‌ Al2O3-Cr2O3 ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی در محیط 3.5%NaCl ـ پژمان زمانی مقدم، کوروش جعفرزاده*، ضیاء والفی، مسعود میرجانی

حجت عباسیان