فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 6، زمستان1391

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 6، زمستان1391

تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 مرداد 1391، 10:18
4056

عناوین مقاله‌ها و نویسندگان: □ رسوب دهی الکتروشیمیایی پوشش نانوکامپوزیت Zn-SiC و بررسی رفتار خوردگی آن در محیط‌های دریایی ـ محمد سجادنژاد، علی یزدانی، حمید امیدوار □ بررسی رفتار خوردگی آلیاژ Ni-10Cu-11Fe-6Al-1.86Sn در محیط مذاب کریولیت ـ ایمان ساوه‌دورودی، کوروش جعفرزاده، حسن بدری □ بررسی رفتار خوردگی اتصالات غیرهمجنس آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ـ حمیده معین وزیری، مریم احتشام زاده، مصطفی حبیب نیا، محسن شاکری، سلمان نوروزی □ بررسی میدانی تاثیر جریان‌های سرگردان ناشی از سیستم حمل و نقل ریلی برقی بر شبکه گاز رسانی تحت حفاظت کاتدی در شهر تهران ـ محمد درخشانی، سعیدرضا اله کرم، میکائیل عیسی خانی زکریا، مسعود صمدیان،حجت الله شریفی رسایی، اشکان رزم‌جو □ ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی ZnNi/SiC به روش الکتروشیمیایی با استفاده از جریان پالسی مستقیم و پالسی معکوس و بررسی رفتار خوردگی آن ـ نوید حق‌مرادی، چنگیز دهقانیان، حمیدرضا خانلرخانی، سعید یاری □ اثر چرخه کار و فرکانس جریان پالسی بر خواص پوشش‌های نانوکامپوزیتی نیکل- کاربید‌سیلسیم ـ وحید ضرغامی، محمد قربانی □ ترسیب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-Mo-PCTFE و بررسی مقاومت به خوردگی آنها در محلول NaCl %5/3 ـ میر قاسم حسینی، مهدی عبدالملکی

عباسیان
کلمات کلیدی: فصلنامه، خوردگی، علمی و پژوهشی