فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 5، پاییز 1391

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 5، پاییز 1391

تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 مرداد 1391، 10:13
3683

عناوین مقاله‌ها و نویسندگان: □ مطالعه پوشش نانوكامپوزیت پایه پلیمری پلی یورتان/ نانوروی/ نانوكلی با بررسی ریزساختار، مورفولوژی سطح و خواص الكتروشیمیایی ـ نسیم آرین پویا، محمدرضا شیشه ساز، مریم آرین پویا □ بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد زنگ نزن 304L در فرایند سولفیران ـ جابر نشاطی، شمس الدین عابدی، مسیح حسینی جناب، خالد فرصت □ بررسی اثر SiO2 در مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه ـ نصراله اسلام زاده، محمد قربانی □ بررسی مکانیزم پیروی حساسیت برنج‌ها به خوردگی شکافی از میزان یون کلرید موجود در محیط ـ حسین سرمدی، مریم احتشام زاده، سهیل سروشیان □ بررسی اثر غلظت ذرات ساینده بر رفتار رفتگی- خوردگی آلیاژآلومینیم 5052 در محلول 5/3 درصد وزنی NaCl ـ معبود منشی رودسری، حمیدرضا قاسمی منفرد راد، نسرین سادات آذریان □ مدل‌سازی رویین شدن فولاد زنگ‌نزن AISI 316L در محلول شبیه‌سازی بتن با روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ـ امید ایمان طلب، آرش فتاح الحسینی □ بررسی و مقایسه رفتار خوردگی پوشش‌ WC-20Cr-7Ni معمولی و نانو ساختارشده در محیط خورنده اسید سولفوریک ـ ندا فعال نوری، شاهین خامنه اصل، میرقاسم حسینی، مهدی عبدالملکی

عباسیان
کلمات کلیدی: فصلنامه، خوردگی، علمی و پژوهشی