درباره فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجوز شماره 90/3/11/1004 مورخ 1390/1/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ می‌رسد. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای انجام‌شده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر می‌شود.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور می‌اندیشد.

دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر

● سیاست‌ها

مقالات ارسالی برای فصلنامه نباید قبلا در نشریه‌ یا همایشی ارائه شده و یا در حال بررسی برای چاپ در نشریه یا همایشی دیگر باشد. فصلنامه در ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات لزوما به معنای تایید آنها از سوی انجمن خوردگی ایران نخواهد بود. اقتباس و نقل مطالب مندرج در فصلنامه با ذكر ماخذ بلامانع است.

● هیئت تحریریه

دکتر سعیدرضا اله کرم استاد دانشکده مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه تهران
دكتر میرقاسم حسینی استاد دانشكده شيمي دانشگاه تبريز
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران
دکتر تقی شهرابی فراهانی استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر منصور فرزام دانشیار دانشگاه صنعت نفت
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی استاد دانشكده میكروبیولوژی دانشگاه الزهرا (س)
دكتر جابر نشاطی دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر هادی عادل‌خانی دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
دکتر کورش جعفرزاده دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نحوه اشتراک فصلنامه‌ها

جهت اشتراک فصلنامه‌ها، فرم اشتراک (PDF) را دانلود و پر نمایید. سپس طبق دستورالعمل موجود در فرم، آنرا به انجمن خوردگی ایران ارسال کنید.