فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 20، تابستان 1395

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 20، تابستان 1395

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 15 دی 1395، 13:15
5872

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 10 (پیاپی 20ـ سال ششم)، تابستان 1395، 2251-6417:ISSN، منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: □ اثر هم‌زمـان سریم کلرایـد و سولفـات نیکـل بـر رفتـار مقاومت در بـرابـر خوردگـی پوشش تبدیلـی بر پایـه هگزافلوئوروزیرکونیک اسیـد بر روی زمینـه فـولاد ـ راضیه کیانی، علی اصغر سرابی □ ارزیابی خواص ضدخوردگی و ریخت‌‌‌‌‌شناسی پوشش تبدیلی دوست‌‌‌‌‌دار محیط زیست پایه سریم دربردارنده‌‌‌‌‌ی بازدارنده‌‌‌‌‌ی پلی وینیل الکل (PVA) بر روی زیرآیند فولادی ـ رضا امینی، بهرام رمضان‌زاده □ بررسی خواص ضد خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیت اپوکسی ـ سیالون ایجاد شده به روش پاشش الکترواستاتیک ـ محمدحسین مراد، محمود علی‌اف خضرائی، منصور طورانی فرانی، ابوذر گل گون، علیرضا صبور روح اقدم □ بررسی اثر گیاه مورد بر روی خوردگی آلومینیوم در محیط نمکی ـ احمدرضا جنت، رضا نادری محمودی، محمد مهدویان احدی، مصباح سایبانی □ تاثیر نانوذرات سریم اکسید بر روی خواص پوشش‌های اپوکسی اصلاح شده با پلی سولفاید ـ فریده داودی، محمدرضا شیشه‌ساز، داود زارعی، ایمان دانایی □ بررسی اثر میان لایه نیکل الکترولس بر رفتار خوردگی فولاد فنر Cr-Si پوشش داده شده با Zn خالص و Zn-12%Ni ـ حمید ناظمی، مریم احتشام زاده □ بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی Cr/SiC از حمام کروم سه ظرفیتی بر زیرلایه فولادی در محلول 3/5 درصد NACL ـ مجید زارع پور، احسان صایب نوری

حجت عباسیان