فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 41، پائیز 1400

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 41، پائیز 1400

تاریخ انتشار: سه شنبه، 30 آذر 1400، 12:05
664

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 41 (سال یازدهم ـ 31)، پائیز 1400، 2251-6417:ISSN. منتشر شد. ( ویژه‌نامه بیستمین کنگره ملی خوردگی ) این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه‌سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل‌خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □اندازه‌گیری پتانسیل خاموش لحظه‌ای خطوط لوله فلزی در شبکه‌های به‌هم پیوسته توزیع گازی شهری ـ * مهدی مطهری □تحلیل ترک خوردگی لوله‌های مبدل حرارتی چگالنده بخار ـ * عماد شریفی، خلیل رنجبر، محمد شاکری □محاسبه مقاومت الکتریکی سیستم حفاظت کاتدی داخلی تانک آب آتش‌نشانی با استفاده از روش المان محدود ـ * فریدون قزلجه، هادی رحیمی، محمد لونی □بررسی علل تخـریب تیـوب‌های مبدل حرارتـی 2E-17131-B شرکت پتروشیمی شهید تندگویان از جنس فولاد DSS 2205 ـ * محمد جولا، جاوید ناصری، سجاد وهابی، محمدسجاد ربیعی‌زاده، علی حقیری، ستار یحیی‌پور، سجاد گاظمی ممبینی □پوشش‌های خود ترمیم كننده نانو ساختار چند لایه حاوی اكسید گرافن و بازدارنده خوردگی برای حفاظت خوردگی آلیاژ آلومینیوم 2024 ـ * ناهید پیرهادی تواندشتی، امیرعباس امینی □تاثیر افزایش pH سیكل بركاهش نرخ خوردگی حاصل از پدیده FACدر اواپراتورهای دی اریتور و كنترل این پدیده در بویلرهای HRSG: مطالعه موردی نیروگاه شوباد ـ * محمد افشارمنش، محمد منظری نژاد، مسلم اسفندیاری، ایوب برخوری، حسن رئیسی