فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 9، پاییز 1392

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 9، پاییز 1392

تاریخ انتشار: شنبه، 13 اردیبهشت 1393، 15:27
4488

فصلنامه انجمن خوردگی ایران سال سوم، شماره 3، پاییز 1392، شماره پیاپی9، 2251-6417:ISSN عناوین مقاله‌ها و نویسندگان: مروری بر پوششهای غنی از روی: مبانی، مکانیزم، روشهای ارزیابی و اصلاح عملکرد اسمعیل اكبری نژاد، علی قنبرزاده، مصیب چقازردی، علیرضا رضایی راد اعمال پوششهای نانوکامپوزیتی الکترولس NI –P/SiO2با نانوذرات فراهم شده از طریق سل و بررسی مقاومت به خوردگی قدرت اله ایوبی کیا، مریم احتشام زاده، عباس صادقزاده عطار بررسی اثر دانسیته جریان آبکاری الکتریکی بر رفتار خوردگی آندهای Pt/Nbدر محیطهای کلر – قلیا با استفاده از روش امپدانس الکتروشیمیایی محسن نوری، کوروش جعفرزاده، ابوالفضل کاشی، غلامحسین شیرافکن بررسی اثر سطوح نانوبلوری بر رفتار خوردگی پوشش تشکیل شده به روش اکسیداسیون ریزجرقه بر روی آلیاژ منیزیم AZ31B حمیدرضا باقری، حمیدرضا مسیحا، مرتضی قیطانی، محمود علی اف خضرایی، تقی شهرابی فراهانی، علیرضا صبور روح اقدم بررسی رفتار خوردگی و مورفولوژی لایه نازک نانوکامپوزیت Zn-SiC تولید شده تحت جریان پالسی محمد سجادنژاد، علی یزدانی، حمید امیدوار، علی مظفری بررسی خوردگی میکروبی در شبکه آب آتشنشانی پتروشیمی فجر حسن تیرانداز، مصیب چغازردی، محمد باقر ابراهیم حبیبی، رضا مهدیلویی، عظیم مجرد، قاسمعلی محبعلی، علیرضا رحیمی زیناب مقایسه استعداد به خوردگی بین دانه ای فولاد‌های ضد زنگ 304 و 321 تحت تاثیر پارامتر‌های مختلف محیطی با استفاده از روش DLEPR مجتبی سلطانپور، محمود پاکشیر

عاطفه دانشور
کلمات کلیدی: فصلنامه علمی پژوهشی، شماره 9