فصلنامه علمی و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 12، تابستان 1393

فصلنامه علمی و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 12، تابستان 1393

تاریخ انتشار: یكشنبه، 28 دی 1393، 14:12
4216

فصلنامه انجمن خوردگی ایران ـ شماره 2 (پیاپی 12 ـ سال چهارم)، تابستان 1393، 2251-6417:ISSN، منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی سردبیر: دكتر میرقاسم حسینی عناوین مقاله‌ها و نویسندگان شماره 2 ( پیاپی 12) ـ تابستان 1393: □ بررسی اثر نسبت تركیب آلی سیلانی به نانوذرات اکسیدآهن بر میزان اصلاح سطحی نانوذرات و خواص ضد خوردگی آنها ـ محمدجواد پلیمی، مهران رستمی، محمد مهدویان، بهرام رمضانزاده □ ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از ترکیب پومیس و زئولیت بر خوردگی میلگرد و دوام بتن خودتراکم ـ محمود میری، ناصر سارانی □ اثر بازدارندگی عصاره برگ وسمه بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول اسید کلریدریک 1 مولار ـ شهرام خدامی، تقی شهرابی‌فراهانی، منصور بزرگ □ مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل (C95500) در محلول 3.5%NaCl و اثر ریزساختار ـ عباس عباسیان، علی داودی، بهمن کروجی □ بررسی مورفولوژی پوسته اکسیدی تشکیل شده بر روی آلیاژ Ni-11Fe-10Cu-6Al و مقاومت به خوردگی آن در محیط کلرید کلسیم مذاب ـ محمود براتی، کوروش جعفرزاده، رشید مهدوی □ طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم ـ محمدرضابقال نژاد، منصور فرزام، ابراهیم نجفی بیرگانی □ اثر نانوذرات نقره بر پخت و خواص حفاظت خوردگی پوشش اپوکسی ـ علیرضا قاضی زاده، محمد مهدویان، فرزاد نصیرپوری

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: فصلنامه علمی و پژوهشی، خوردگی