پوشش‌‌های تبدیلی زیست‏ سازگار توسعه‌ یافته برای بهبود مقاومت به خوردگی ایمپلنت‏‌های منیزیمی زیست‌ تخریب‌ پذیر در مهندسی بافت

پوشش‌‌های تبدیلی زیست‏ سازگار توسعه‌ یافته برای بهبود مقاومت به خوردگی ایمپلنت‏‌های منیزیمی زیست‌ تخریب‌ پذیر در مهندسی بافت

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1402، 23:43
363

در این مقاله مروری بر انواع پوشش‌های تبدیلی و روش‌های مؤثر برای افزایش کیفیت این پوشش‌ها و عوامل مؤثر بر عملکرد پوشش‏های تبدیلی در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای منیزیم پرداخته شده است. منیزیم و آلیاژهای آن ازنقطه‌نظر زیست‌تخریب‌پذیر بودن برای ساخت ایمپلنت‌ها در محیط‌های فیزیولوژیکی مثل بدن انسان بسیار مناسب هستند و همچنین سختی نزدیک استخوان دارند. علاوه بر این، از ویژگی‌های منیزیم می‌توان به وزن کم، استحکام بالا و سازگاری زیستی خوب اشاره کرد که تحولی شگرف در زمینه پزشکی برای نسل جدید مواد زیستی ایجاد کرده است. بااین‌حال کاربرد آلیاژهای منیزیم با تخریب زیاد به دلیل آزادشدن گاز هیدروژن در اثر بهبود بافت‌های احاطه شده همراه است. در طول دوره بهبودی، ایمپلنت‌های منیزیمی قبل از بهبود استخوان به دلیل روند تخریب زیاد، یکپارچگی مکانیکی خود را از دست می‌دهند. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای کنترل میزان تخریب منیزیم تا سطوح قابل‌قبول ارائه شده است. در بین روش‌های مختلف، پوشش‌های تبدیلی شیمیایی، ساده و مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش هستند که حتی توانایی برطرف‌کردن نقطه‌ضعف اجزای دارای طرح‌های پیچیده مانند ایمپلنت و استنت‌ها را دارا هستند. پوشش‌های تبدیلی یکنواخت و بسیار چسبنده بوده و به‌راحتی با تغییر دما، pH حمام و سایر ویژگی‌های مؤثر می‌توان خصوصیاتی مورد انتظار از پوشش را به دست آورد. با توجه به مطالعات گسترده صورت گرفته طی سالیان اخیر در این زمینه، در این پژوهش انواع پوشش‏های تبدیلی و نقاط قوت و ضعف هریک از این پوشش‏ها در بهبود رفتار خوردگی منیزیم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

* محمدی زهرانی، احسان - استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران - نوربخش نژاد، امیرحسین - دستیار پژوهشی، کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران - تجری، محمدرضا - کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
کلمات کلیدی: آلیاژهای منیزیم، مقاومت به خوردگی، پوشش تبدیلی، زیست ‏سازگاری
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات