فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 4، تابستان1391

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 4، تابستان1391

تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 مرداد 1391، 10:10
3577

عناوین مقاله‌ها و نویسندگان: □ بررسی تاثیر پارامترهای پالس بر روی رفتار خوردگی و مورفولوژی نانوکامپوزیت Zn-TiO2 تولید شده به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی ـ محمد سجادنژاد، محمد قربانی، عبداله افشار □ اعمال پوشش‌ هیدروكسی‌اپاتایت اعمال شده بر زمینه Ti-6Al-4V به روش الكتروشیمیایی در دمای محیط ـ امیر پاشا، حمیدرضا قاسمی منفرد راد، محسن صارمی □ بررسی نرخ و مكانیزم خوردگی آلیاژ فولاد كربنی در سیستم الكترولیت ترش شبیه‌سازی شده‌ با روش نویز الكتروشیمیایی ـ اکرم نوری دلاور، امیر پاشا، محمد شایگانی اکمل، جابر نشاطی، فرشته صادقلو □ ارزیابی اثرات دمای اکسیداسیون حرارتی بر خواص ساختاری و رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجارتی ـ علی امیرعبداللهیان، سید رحمان حسینی، علی قاسمی □ بررسی رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ‌نزن 304 در ناحیه رویین گذرا ـ آرش فتاح الحسینی، مریم بولحسنی، مرجان دارابی □ بررسی رفتار خوردگی فولاد HSLA-100 در محیط کریولیت مذاب پس از انجام عملیات اکسیداسیون سطحی ـ ایمان ساوه دورودی، کوروش جعفرزاده، حسن بدری □ تأثیر محتوای فسفر بر روی رفتار خوردگی پوشش‌های کروم سه ظرفیتی ـ حسن‌علی رمضانی ورزنه، سعید رضا اله کرم، میکائیل عیسی خانی زکریا

عباسیان
کلمات کلیدی: فصلنامه، خوردگی، علمی و پژوهشی