فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 27، بهار 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 27، بهار 1397

تاریخ انتشار: یكشنبه، 17 تیر 1397، 15:46
4879

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 17 (پیاپی 27 ـ سال هشتم)، بهار 1397، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □ اثر ترکیب درصدهای مختلف نانو صفحات گرافیت عامل دار بر افزایش کارایی مقاومت به خوردگی پوشش‌های اپوکسی غنی از روی ـ سمیه محمدی* □ بررسی خوردگی در فولاد خط لوله جوشکاری شده در زیر پوشش جدا شده تحت حفاظت کاتدی ـ روزبه اشعری، عبدالمجید اسلامی*، مرتضی شمعانیان □ اثر پوشش‌های نانوکامپوزیتی تیتانیا-نانولوله‌های هالویزیت بر رفتار خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن L316 در محلول رینگر ـ مرتضی فرخی راد، مهرداد محمدعلیپور، تقی شهرابی فراهانی* □ بررسی اثر تنش بر ترک خوردگی صفحات فولاد زنگ نزن 304 مبدل آمین مورد استفاده در واحد شیرین سازی گاز طبیعی ـ حسن پناهی*، عبدالمجید اسلامی، محمدعلی گلعذار □ بررسی خواص خوردگی و ساختاری پوشش ایجادشده به روش نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال روی آلومینیم 1050 ـ کیانوش طاهرخانی و منصور سلطانیه* □ بررسی اثر ضدخوردگی صمغ عربی بر خوردگی آلومینیوم در محیط قلیایی ـ محمد رضا سویزی*، رباب عباسی □ اثر بازدارندگی عصاره شاه‌تره بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول‌ 2 مولار هیدروکلریک اسید ـ فائزه راعی شهرضا، نسرین سلطانی*، ناهید توکلی، حسین صلواتی، مریم خیاط کاشانی

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: مجله، علمی ـ پژوهشی، خوردگی