فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 34، زمستان 1398

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 34، زمستان 1398

تاریخ انتشار: سه شنبه، 7 مرداد 1399، 15:29
1722

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 34 (سال نهم ـ 24)، زمستان 1398، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه‌سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل‌خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □ بررسی تأثیر سیلیسیم بر رفتار اکسیداسیون و اکسیداسیون فرسایشی دمابالای آلیاژهای پایه نیکل ـ محمد امامی، شیگه ناری هایاشی □ ارزیابی بازشیف حاوی سه گروه C=N به عنوان بازدارنده خوردگی کربن استیل 1018 در محیط‌ 0/1مولار هیدروکلریک اسید ـ نسرین سلطانی، ناهید توکلی، سعید حبیب الهی، اعظم عابدی □ بررسی اثر افزودن آمونیوم کلراید بر نانوساختار پوشش‌های سلسله مراتبی نیکلی ایجاد شده از طریق فرآیند آبکاری: مطالعات میکروساختاری و شبیه‌سازی اتمستیک ـ حمید دانشمند، میثم کریمی، مسعود عسگری، سید مسعود عراقچی □ مقایسه رفتار خوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی پایه روی با ذرات تقویت کننده کاربید سیلیسیم و اکسید تیتانیم ایجاد شده تحت فرآیند آبکاری پالسی ـ محمد غلیم زاده، محمد سجادنژاد، محمد علی عسکری زمانی، فاطمه حیدری، هومن کریمی آباده □ اثر تشکیل هیدرید دلتا روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ Zr-1%Nb ـ میثم کریمی، بهروز شایق، هادی عادلخانی، حمید دانشمند، مسعود عسگری □ تاثیر تکمیل انجماد همدما و غلظت کلرید سدیم بر مقاومت به خوردگی حفره‌ای اتصال TLP فولاد زنگ نزن دوپلکس 2205 ـ افشین بابانژاد، مسعود مصلایی پور