آمار بازدید سایت

تعداد بازدید از همه صفحات سایت
این ستون نشان‌دهنده تعداد دفعاتی است که صفحات سایت در محدوده زمانی مشخص‌ شده مورد بازدید قرار گرفته‌اند.
هر نفر ممکن است چندین بار از سایت بازدید کرده باشد.
تعداد بازدیدکنندگان سایت
این ستون نشان‌دهنده تعداد افرادی است که از سایت بازدید کرده‌اند.
این آمار تعداد بازدیدهای هر نفر را در نظر نمی‌گیرد، بلکه تعداد نفرات را می‌شمرد.
تعداد بازدیدکنندگان بازگشتی
این ستون نشان‌دهنده تعداد افرادی است که پس از بازدید از سایت، از آن خارج شده اما مجدداً و در همان روز باز به سایت بازگشته‌اند.
□ پیوند‌های مرتبط
جزئیات بیشتر