استفاده از سیستم حفاظت كاتدی پالسی در خطوط لوله گاز شهری و مقایسه آن با سیستم حفاظت كاتدی معمول

استفاده از سیستم حفاظت كاتدی پالسی در خطوط لوله گاز شهری و مقایسه آن با سیستم حفاظت كاتدی معمول

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 30 شهریور 1401، 13:58
217

بهبود و بهینه کردن روش‌های حفاظت در برابر خوردگی از جمله روش حفاظت کاتدی در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. با توجه به پیشرفت علم و فناوری و نیاز صنعت، تکنولوژی ساخت و کنترل یکسوکننده‌ها نیز پیشرفت چشمگیری نموده است. مشخصه‌های کاری و راندمان اجزای یکسوکننده طی سالیان متمادی بهبود یافته است. بر پایه مطالعات صورت گرفته، رکتیفایر صنعتی پالسی با قابلیت تولید جریان پالسی در بازه فرکانس 800 هرتز تا 60 کیلوهرتز براساس فرکانس و سیکل کاری مورد نظر با موفقیت طراحی و ساخته شد. جهت بررسی عملکرد حفاظتی این سیستم در شرایط واقعی، رکتیفایر پالسی در کنار رکتیفایر سنتی قرار داده شد و پایش شرایط حفاظتی سیستم پالسی به‌طور مستمر در محل ایستگاه، و سه نقطه تست با فواصل مشخص و به‌ترتیب در فرکانس و سیکل کاری 50 کیلوهرتز و 73 درصد (A)، 60 کیلوهرتز و 73 درصد (B)، 60 کیلوهرتز و 50 درصد (C) و 50 کیلوهرتز و 50 درصد (D) انجام شد. نتایج نشان داد که در سیستم پالسی، مقدار ولتاژ AC نسبت به سیستم سنتی تا بیش از 80% کاهش یافته است. به‌علاوه، مقادیر جریان مصرفی نشان داد که در سیستم پالسی مصرف جریان تا بیش از 70% در مقادیر خاصی از فرکانس و سیکل کاری نسبت به سیستم سنتی کاهش یافته است. با توجه به این که موج پالسی در زمان خاموشی عملا مصرف جریانی ندارد، می‌توان بیان کرد که در این حالت مصرف انرژی به‌مراتب کاهش می‌یابد که عامل بسیار مهمی در مصرف انرژی و هزینه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به‌علاوه، این دستگاه عملا نیازی به سیستم‌های خنک‌کننده رایج ندارد. بر همین اساس، می‌توان گفت که سیستم مورد نظر در مقادیر مشخصی از فرکانس و سیکل کاری عملکرد بهتری دارد و استفاده از چنین سیستم‌هایی در مناطق دارای مقاومت زیاد الکترولیت و بستر آندی را می‌توان گزینه مناسبی دانست. همچنین، در صورتی که خط لوله دارای پوشش باشد، حتی با وجود مناطق جدایش پوشش، این سیستم می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. به‌علاوه، پتانسیل حفاظتی (پتانسیل روشن) در طول مدت اندازه‌گیری و با وجود عملکرد نامناسب بستر آندی، یکنواخت‌تر شده و همچنان در محدوده حفاظت قرار داشت.

* اسلامی، عبدالمجید – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران افشاری، محمد – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران گلعذار، محمد علی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران فاتحی، علی – کارشناسی ارشد، شرکت کاوش صنعت شیخ بهائی، اصفهان، ایران گرجی، حمید رضا – کارشناسی ارشد، شرکت کاوش صنعت شیخ بهائی، اصفهان، ایران احمدی، مهدی – کارشناسی ارشد، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران کاویان، امین – کارشناسی ارشد، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران طاووسی، داوود – کارشناسی ارشد، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران خدایی، احمد – دکتری، شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران
کلمات کلیدی: امپدانس، پوشش جداشده، حفاظت کاتدی، خط لوله فولادی، رکتیفایر پالسی.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات