تكمیل بانك اطلاعاتی اعضا كمیته متناظر ISO TC156

تكمیل بانك اطلاعاتی اعضا كمیته متناظر ISO TC156

تاریخ انتشار: شنبه، 12 بهمن 1398، 15:08
13525

جهت ایجاد امكان دسترسی سازمان ملی استاندارد ایران به اطلاعات اعضا کمیته فنی خوردگی فلزات (TC156) لازم است كلیه افرادی كه تمایل به عضویت در این كمیته فنی دارند نسبت به تکمیل مشخصات خود در سایت انجمن نهایتا تا بیستم بهمن ماه سال جاری اقدام فرمایند. از اینرو افرادی که تمایل دارند به عضویت کمیته استاندارد ISO TC15 درآیند می‌توانند با ایجاد حساب در سایت انجمن (در صورتی که تا کنون در سایت انجمن حسابی ایجاد نکرده‌اید) و مراجعه به بخش مشخصات تکمیلی و تکمیل فرم، درخواست خود برای عضویت را ثبت نمایند.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: استاندارد، TC156، عضویت