بررسی علل تخریب لوله فولادی با جنس API 5L Gr.B حاوی بخار میعانات گازی فشار پایین در یک واحد پالایش گاز

بررسی علل تخریب لوله فولادی با جنس API 5L Gr.B حاوی بخار میعانات گازی فشار پایین در یک واحد پالایش گاز

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 شهریور 1402، 16:15
88

کیفیت بخار میعانات گازی کم فشار که از جمله سیال‌های فرآیندی مهم در صنایع پالایش گاز محسوب می‌شود، در این پژوهش علل خوردگی لوله تخریب شده با جنس API 5L Gr.B حامل بخار میعانات گازی کم فشار مربوط به یکی از واحدهای فرآیندی در یکی از پالایشگاه‌های گاز کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ضمن بررسی اسناد فنی و از تکنیک‌های مختلف مشخصه‌یابی نظیر استریوگرافی، آنالیز اسپکترومتری نشری، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز محصولات خوردگی به روش طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و سنجش اکسیژن محلول در سیال صورت گرفت، همچنین نتایج آنالیز مربوط به محصولات خوردگی باقیمانده بر روی سطح داخلی لوله و در داخل حفره‌های ایجاد شده، حضور اکسید آهن را نشان داد لذا در نهایت مشخص گردید لوله مورد بحث دچار خوردگی ناشی از اکسیژن شده است.

* پیری، بنیامین - کارشناس ارشد خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، کنگان، ایران - عابدی، حسام - کارشناس ارشد خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، کنگان، ایران - باقرزاده، مهدی - کارشناس ارشد خوردگی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، کنگان، ایران - خواجه محمدی، محمدحسین - رئیس بازرسی فنی، اداره بازرسی فنی پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، کنگان، ایران
کلمات کلیدی: پالایشگاه گاز، بخار میعانات گازی کم فشار، خوردگی اکسیژنی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات