مروری بر مکانیزم خوردگی و بازدارنده‌های خوردگی در محیط‌های ترش در صنایع نفت و گاز

مروری بر مکانیزم خوردگی و بازدارنده‌های خوردگی در محیط‌های ترش در صنایع نفت و گاز

تاریخ انتشار: دوشنبه، 30 خرداد 1401، 13:49
308

این مقاله مروری بر خوردگی ترش فولاد کربنی ساده و ساختار شناسی آن در محیط ترش حاوی H2S و CO2 و بازدارنده‌های خوردگی مناسب در این محیط می‌باشد. فولاد ساده کربنی به دلیل خواص مکانیکی مطلوب قیمت پائین عمده‌ترین آلیاژ مورد استفاده جهت ساخت تجهیزات فرایندی و سیستم‌های لوله کشی صنعتی و خطوط لوله در مراحل بهره‌برداری، پالایش و انتقال نفت و گاز می‌باشد. با این وجود در محیط‌های ترش فولاد کربنی ساده با نرخ بالایی خورده می‌شود که این نوع خوردگی به ویژه در جریان‌های چند فازی با نرخ بالاتری رخ می‌دهد. استفاده از بازدارنده‌های خوردگی یکی از روش‌های منطقی‌ و از دیدگاه اقتصادی، باصرفه‌ به‌منظور مقابله با خوردگی در این محیط هاست. در این پژوهش سعی شده تا به سیر پیشرفت بازدارنده‌های خوردگی در محیط‌های ترش از گذشته تا به امروز از جمله بازدارنده‌هایی با ترکیبات معدنی همچون سدیم سولفات و یا ترکیبات آلی که به چهار دسته کلی بازدارنده‌های پایه آمین و ایمیدوزالین و پلیمری و مواد فعال سطحی Gemini تقسیم می‌شوند، پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر یک بیان شود.

* کمالی، نادر – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران جاویدی، مهدی - دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
کلمات کلیدی: بازدارنده خوردگی، خوردگی ترش، بازدارنده معدنی، بازدارنده آلی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات