اثر اندازه ذرات بر خواص و رفتار خوردگی کامپوزیت Cu-Al2O3 تهیه شده به روش تف-جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS)

اثر اندازه ذرات بر خواص و رفتار خوردگی کامپوزیت Cu-Al2O3 تهیه شده به روش تف-جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS)

تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 مهر 1398، 15:00
1326

در این تحقیق، کامپوزیت‌های Cu-Al2O3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای تهیه و خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتروشیمی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ذرات اولیه پودر مس در اندازه‌های مختلف به همراه ذرات تقویت‌کننده آلومینا، پس از آماده-سازی اولیه، تحت فشردن و تف‌جوشی به کمک فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای قرار گرفت. سپس، نمونه‌های حاصل از لحاظ ریزساختار، چگالی، سختی، هدایت الکتریکی بررسی و رفتار خوردگی آن‌ها با کمک آزمون‌های امپدانس و پلاریزاسیون الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ سختی نمونه‌های تهیه شده با اندازه ذارت کمتر (63 میکرومتر) کمی بالاتر از نمونه‌های تهیه شده با ذرات درشت‌تر (150 میکرومتر) می‌باشد که این امر را می‌توان به تفاوت در اندزه دانه‌ها در ریزساختا نسبت داد (20 میکرومتر نسبت به 45 میکرومتر). همچنین، به نظر می‌رسد عامل کنترل کننده مقاومت /هدایت الکتریکی در چگالی نسبی بالاتر از 98 درصد، اندازه دانه در ریزساختار باشد. منحنی نایکوئیست الکتروشیمیایی عنصر واربورگ و منحنی پلاریزاسیون الکتروشیمیایی پیک ناشی از انحلال آندی مس و تشکیل CuCl2- را نشان داده و نتایج حاصل از این آزمون‌ها بیانگر افزایش مقاومت به خوردگی نمونه با کاهش اندازه ذرات بود.

* امیرجان، مصطفی - استادیار، گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران بزرگ، منصور - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
کلمات کلیدی: کامپوزیت؛ مس-آلومینا؛ تف جوشی پلاسمای جرقه‌ای؛ رفتار الکتروشیمیایی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات