راهنمای مدیریت خوردگی در تولید و فرآوری نفت و گاز

راهنمای مدیریت خوردگی در تولید و فرآوری نفت و گاز

تاریخ انتشار: یكشنبه، 4 مهر 1395، 00:18
2906

تألیف: گروه نویسندگان موسسه انرژی بریتانیا ترجمه: دکتر جابر نشاطی و دکتر منصور بزرگ انتشارات: پژوهشگاه صنعت نفت با همکاری انجمن خوردگی ایران شابک: 3-97-5961-600-978 کتاب حاضر در 8 فصل مشتمل بر موارد زیر توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت با همکاری انجمن خوردگی ایران منتشر شده است. فصل اول: مقدمه فصل دوم: خط مشی و راهبرد فصل سوم: سازمان دهی فصل چهارم: ارزیابی ریسک خوردگی و برنامه ریزی فصل پنجم: پیاده سازی و راهبرد فصل ششم: پایش و اندازه گیری عمل کرد فصل هفتم: بازنگری عملکرد فصل هشتم: ممیز چاپ این کتاب پس از داوری در شصت و هشتمین جلسه شورای نشر پژوهشگاه صنعت نفت مورخ 11/12/1394 به تصویب رسید. درج مطلب: حجت عباسیان

گروه نویسندگان موسسه انرژی بریتانیا
کلمات کلیدی: مدیریت خوردگی، پژوهشگاه صنعت نفت، تولید و فرآوری، نفت، گاز
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پشت جلد
پشت جلد
روی جلد
روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد›