معرفی کتاب خوردگی در رآکتورهای هسته‌ای (رآکتورهای شکافت و گداخت)

معرفی کتاب خوردگی در رآکتورهای هسته‌ای (رآکتورهای شکافت و گداخت)

تاریخ انتشار: جمعه، 27 دی 1398، 11:11
1949

پیشگفتار مولف با توجه به اهمیت پدیده خوردگی در صنایع مختلف و اثرات تخریبی این پدیده می توان گفت که هیچ صنعتی از خوردگی و هزینه‌های مرتبط با آن، در امان نیست. این زیان به حدی اهمیت دارد که مطالعه خوردگی و کنترل آن، بخش عظیمی از پژوهش‌ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. به این منظور آشنایی با پدیده خوردگی در هر صنعت جزء ضروریات اولیه آن صنعت محسوب می شود. صنعت هسته ای به عنوان یک صنعت پیشرفته و پیشرو نیز از عوارض و هزینه‌های خوردگی در امان نیست. در این صنعت علاوه بر خوردگی‌های موجود در سایر صنایع، به دلیل شرایط ویژه محیطی (حضور تابش‌های هسته ای)، پدیده خوردگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به طوری كه حضور تابش‌های هسته ای وجه متمایز و متفاوتی را برای مطالعات خوردگی در این صنعت ایجاد می كند. بر این اساس هدف این کتاب معرفی خوردگی هایی قابل انتظار در بخش راکتورهای شکافت و گداخت خواهد بود. به بیان دیگر بعضی از موارد خوردگی به صورت عمومی در کلیه سازه‌ها و تاسیسات (اتمی و غیر اتمی) مشترک بوده و بعضی از موارد خوردگی، به خاطر مواد و شرایط خاص، صرفا مختص راکتور اتمی (به ویژه در قلب راکتور) و دیگر تاسیسات مرتبط با صنعت هسته ای است. در این کتاب آن دسته از خوردگی‌ها که مختص تاسیسات مرتبط با راکتورهای هسته ای از نوع شکافت و گداخت معرفی شده است. مولف: دکتر هادی عادل‌خانی علاقمندان می‌توانند جهت تهیه کتاب به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند. انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد کتاب
تصویر جلد کتاب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اخبار مرتبط با خوردگی
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات