همایش بین‌المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران

همایش بین‌المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 31 خرداد 1396، 13:25
تاریخ برگزاری: پنجشنبه، 9 شهریور 1396
77

پنجمین همایش بین‌المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران 9 شهریور‌ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. محورهای اصلی همایش: ـ شیمی ـ مهندسی شیمی ـ پتروشیمی ـ نانو آخرین مهلت ارسال کامل مقاله سری اول: ۳۰ تیر ۱۳۹۶ پایگاه اینترنتی همایش: www.tcpco.ir

حجت عباسیان