کسب رتبه A توسط انجمن خوردگی ایران در سال 1398

کسب رتبه A توسط انجمن خوردگی ایران در سال 1398

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 دی 1399، 17:35
745

نتیجه ارزیابی عملکرد انجمن خوردگی ایران در سال 1398 توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ کمیسیون انجمن‌های علمی ایران اعلام شد. در این راستا پس از بررسی عملکرد انجمن‌ها در سال 1398 به صورت کمی و کیفی، انجمن خوردگی ایران در گروه‌های تخصصی (فنی و مهندسی) امتیاز 1469.5 (از حداکثر 1500) و رتبه A را کسب نموده است. این موفقیت که حاصل فعالیت‌های گسترده بخش‌های پرتلاش و هیات مدیره محترم انجمن خوردگی ایران می‌باشد را خدمت اعضای حقوقی و حقیقی تبریک عرض می‌نماییم.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
کسب رتبه A توسط انجمن خوردگی ایران در سال 1398
کسب رتبه A توسط انجمن خوردگی ایران در سال 1398
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات