مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران (نوبت دوم)

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران (نوبت دوم)

تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 دی 1399، 15:48
652

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته عضویت معتبر انجمن خوردگی ایران می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) در روز یکشنبه، مورخ 5 بهمن‌ماه 1399، ساعت 13:30 در دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، طبقه سوم به آدرس تهران، خیابان حافظ، مقابل خیابان سمیه و با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی برگزار خواهد شد. خواهشمند است در صورت عدم حضور وکالتنامه به یکی از اعضاء حاضر دارای عضویت پیوسته معتبر داده شود. • دستور جلسه 1 ـ گزارش رئیس انجمن 2 ـ ارایه تراز مالی و گزارش بازرس انجمن 3 ـ برگزاری انتخابات جهت تعیین هیات مدیره و بازرس 4 ـ تصویب سند راهبردی10 ساله، سند استراتژی و برنامه سالیانه انجمن 5 ـ سایر مواردی که به این مجمع مربوط می‌شود رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی جهت شرکت در جلسه الزامی است هیات مدیره و بازرس انجمن خوردگی ایران

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران (نوبت دوم)
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران (نوبت دوم)
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات