اولین هفته خوردگی ایران

نوزدهمین کنگره ملی خوردگی

به اطلاع اساتید، پژوهشگران، کارآفرینان، صنعتگران، و دانشجویان مرتبط با علم و مهندسی خوردگی و تمامی علاقمندان می‌رساند نوزدهمین کنگره ملی خوردگی در روزهای 6 و 7 اسفندماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار می‌گردد.


تاریخ‌های مهم

زمان برگزاری: 6 و 7 اسفندماه 98
ارسال مقالات تا: 30 آذر ماه 1398 

قالب نگارش مقاله
ارسال مقاله
محورهای کنگرهدبیر علمی

دکتر محمدعلی گلعذار


دبیر اجرایی

مهندس علیرضا حاتمی منفردتلفن: 02188344287 الی 8
تلفکس: 02188347749

اطلاعات بیشتر...
حامیان الماس کنگره
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب
اعضای جدید انجمن
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1398

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1398

مجله زنگ ـ شماره 74، پاییز 1397

مجله زنگ ـ شماره 74، پاییز 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 32، تابستان 1398

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 32، تابستان 1398

خبرنامه الکترونیکی خوردگی ـ شماره 74

خبرنامه الکترونیکی خوردگی ـ شماره 74

□ اعلانات□ تبلیغات
□ آخرین کتب انجمن
□ انجمن را دنبال کنید
RSS Instagram LinkedIn Telegram
□ پیوندهای مرتبط (به ترتیب حروف الفبا)