تقویم آموزشی نیمسال اول 1397

تقویم آموزشی نیمسال اول 1397

تاریخ انتشار: دوشنبه، 28 اسفند 1396، 13:04
3171

مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران مفتخر است پس از سال‌های متوالی برگزاری دوره‌های آموزشی خوردگی در محل انجمن، نمایندگی‌ها و شرکت‌های متقاضی وابسته به نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها در سراسر ایران تقویم آموزشی خود را با هدف ترویج، بازآموزشی و کاهش این امر هزینه بر تدوین نماید. به امید زمانی که تمامی صنایع کشور خوردگی و هزینه‌های ناشی از آن را شناخته و جهت بهبود طراحی ها، انتخاب مواد مناسب، پوشش‌های سازگار با ایمنی و محیط زیست، رنگ‌های صنعتی داخلی با کیفیت‌های استاندارد جهانی و روش‌های حفاظت کاتدی یکدیگر را یاری رسانند. همچنین مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی دوره‌های آموزشی در سراسر کشور (محل شرکت‌های متقاضی دوره‌ها) اعلام می دارد.

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست برنامه‌های دوره‌های آموزشی
□ تبلیغات