تاثیر تنش روی خوردگی حفره‌ای در پره کمپرسور توربین گازی به روش آزمایشگاهی و المان محدود

تاثیر تنش روی خوردگی حفره‌ای در پره کمپرسور توربین گازی به روش آزمایشگاهی و المان محدود

تاریخ انتشار: جمعه، 10 بهمن 1399، 23:39
372

عوامل خورنده در حضور بار مکانیکی در پره‌های کمپرسور توربین گازی پدیده‌هایی چون خوردگی حفره‌ای و ترک خوردگی تنشی را به وجود می‌آورند.بر اثر تماس ذرات ساینده و مواد خورنده، سطح پره‌ها حفره‌دار شده که منشا بروز ترک‌ می‌باشند. در این راستا ابتدا واکنش‌های استوکیومتری حاکم بر خوردگی آلیاژ CUSTOM 450 در محیط کلریدی استخراج و پره‌ی کمپرسور توربین گازی دارای چند حفره‌ی اولیه شبیه‌سازی و تنش فون مایزز در کل پره محاسبه گردید. پس از آن، حفره‌های رشد یافته مورد بررسی عددی قرار گرفت. با ایجاد مدل‌های فرعی رشد حفره‌ها و تغییرات تنش در آن بررسی و مقایسه شد. با بررسی نتایج مشخص شد که رشد حفره در مکان‌هایی با تنش بالاتر بیشتر است و رشد آن از یک زمان مشخص به بعد متوقف می‌شود. همچنین محاسبه گردید که در یک محیط کلریدی، حفره تا چه زمانی و به چه میزان می‌تواند رشد کند.

یوسف ملاپور و اسماعیل پورسعیدی
کلمات کلیدی: خوردگی حفره‌ای، پره کمپرسور، آلیاژ 450CUSTOM، تنش فون مایزز.
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات