روش‌های پیشرفته جوشکاری

روش‌های پیشرفته جوشکاری

تاریخ انتشار: شنبه، 24 تیر 1396، 09:31
6115

ترجمه و تألیف: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، مهندس رسول سپهرزاد و مهندس محسن محمدی انتشارات: انجمن خوردگی ایران با همکاری انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیر مخرب ایران نوبت و سال نشر: اول، بهار 1395 شابک: 7-42-5583-600-978 کتاب حاضر در دو بخش (جوشکاری ذوبی و جوشکاری غیر ذوبی) که مشتمل بر 10 فصل زیر است، به انواع رایج روش‌های پیشرفته جوشکاری می‌پردازد. این کتاب، توسط انتشارات انجمن خوردگی ایران با همکاری انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیر مخرب ایران منتشر شده است. فصل اول: جوشکاری با پرتو الکترونی فصل دوم: جوشکاری با پرتو لیزر فصل سوم: جوشکاری قوس پلاسما فصل چهارم: جوشکاری میل پایه فصل پنجم: جوشکاری شیار باریک، الکترو گازی و الکترو سر باره ای فصل ششم: جوشکاری نفوذی فصل هفتم: جوشکاری انفجاری فصل هشتم: جوشکاری فراصوتی فصل نهم: جوشکاری اصطکاکی فصل دهم: جوشکاری اصطکاکی همزنی

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: جوشکاری، روش
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پشت جلد
پشت جلد
روی جلد
روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد›