راهنمای عملیِ واپایشِ شیمیاییِ برج‌های خنک کن

راهنمای عملیِ واپایشِ شیمیاییِ برج‌های خنک کن

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 15 شهریور 1396، 09:41
2394

جامع‌ترین كتاب اختصاصی منتشرشده مربوط به برج‌های خنك‌كن حاوی اطّلاعاتی در زمینة مسائل برج‌های خنك‌كن شامل سازوكار رسوب‌گذاری، خوردگی، جرم‌گرفتگی و زی‌جرم‌گرفتگی؛ و ارائة دستورنامه‌های عملیّاتی در مورد استفادة بهینة موادّ ضدّ رسوب، بازدارنده‌های خوردگی و موادّ گندزدا برای واپایش درستِ سامانة مذكور مولف: مهندس محمدرضا نفری ناشر: انجمن خوردگی ایران سال نشر: 1396 تعداد صفحات: 568 شابک: 978-600-5583-45-8 مبلغ:40000 تومان

حجت عباسیان