دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی

دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی

تاریخ انتشار: شنبه، 1 شهریور 1399، 16:40
489

ـ دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی ـ 4 روز ـ روزانه 3 ساعت آموزش آنلاین ـ بعد از ظهر ـ شروع دوره از 15 شهریور 1399 ثبت نام از طریق بخش تماس با ما ـ بخش آموزش در تارنمای اینترنتی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی
دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›