دوره‌های آموزشی برگزار شده در بهمن ماه

دوره‌های آموزشی برگزار شده در بهمن ماه

تاریخ انتشار: سه شنبه، 17 اسفند 1395، 13:59
1143

دوره‌های آموزشی حفاظت کاتدی سطح 1 و 2، حفاظت کاتدی سطح 3 و دوره ویژه کنترل خوردگی توسط عملیات شیمیایی در صنایع نفت و گاز (توسط مدرس بین المللی) در بهمن ماه 1395 در انجمن خوردگی ایران با استقبال گسترده و چشمگیر مخاطبان و علاقه مندان برگزار گردید. انجمن خوردگی ایران ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان در دوره‌ها از زحمات اساتید محترم کمال تشکر را داشته و برای همگی آرزوی سلامتی و توفیق می‌نماید.

مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دوره آموزشی بازدارنده‌های خوردگی با تدریس دکتر حسینی
دوره آموزشی بازدارنده‌های خوردگی با تدریس دکتر حسینی
دوره آموزشی حفاظت کاتدی 3 با تدریس مهندس تاکی
دوره آموزشی حفاظت کاتدی 3 با تدریس مهندس تاکی
دوره حفاظت کاتدی 1 و 2 با تدریس مهندس زمانی
دوره حفاظت کاتدی 1 و 2 با تدریس مهندس زمانی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›