دوره‌های آموزشی برگزار شده در بهمن ماه

دوره‌های آموزشی برگزار شده در بهمن ماه

تاریخ انتشار: سه شنبه، 17 اسفند 1395، 13:59
843

دوره‌های آموزشی حفاظت کاتدی سطح 1 و 2، حفاظت کاتدی سطح 3 و دوره ویژه کنترل خوردگی توسط عملیات شیمیایی در صنایع نفت و گاز (توسط مدرس بین المللی) در بهمن ماه 1395 در انجمن خوردگی ایران با استقبال گسترده و چشمگیر مخاطبان و علاقه مندان برگزار گردید. انجمن خوردگی ایران ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان در دوره‌ها از زحمات اساتید محترم کمال تشکر را داشته و برای همگی آرزوی سلامتی و توفیق می‌نماید.

مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دوره آموزشی حفاظت کاتدی 3 با تدریس مهندس تاکی
دوره آموزشی حفاظت کاتدی 3 با تدریس مهندس تاکی
دوره حفاظت کاتدی 1 و 2 با تدریس مهندس زمانی
دوره حفاظت کاتدی 1 و 2 با تدریس مهندس زمانی
دوره آموزشی بازدارنده‌های خوردگی با تدریس دکتر حسینی
دوره آموزشی بازدارنده‌های خوردگی با تدریس دکتر حسینی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›