سخنرانی علمی تخصصی با موضوع طراحی سامانه‌های پوششی

سخنرانی علمی تخصصی با موضوع طراحی سامانه‌های پوششی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 8 اسفند 1395، 15:59
1208

در راستای برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص برگزاری سخنرانی‌های تخصصی توسط اعضاء محترم هیأت مدیره، در اسفندماه سخنرانی با موضوع " طراحی سامانه‌های پوششی " توسط جناب آقای مهندس احمدرضا بحرانی از کارشناسان مطرح در زمینه رنگ و پوشش ارائه می گردد. لازم به ذکر است شرکت در سخنرانی برای اعضاء محترم انجمن به صورت رایگان می باشد

مرکز آموزش انجمن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
طراحی سامانه‌های پوششی
طراحی سامانه‌های پوششی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›