نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن خوردگی ایران مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت

نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن خوردگی ایران مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 27 اسفند 1399، 17:54
143

این انتخابات در تاریخ 5 بهمن‌ماه 1399 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ برگزار گردید و متعاقبا جلسه تفکیک وظایف توسط هیات مدیره منتخب در تاریخ 12 بهمن‌ماه 1399 برگزار شد و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. انجمن خوردگی ایران از اعضای دوازدهمین دوره هیات مدیره انجمن به پاس سه سال فعالیت خالصانه و سعی و تلاش مخلصانه تشکر می‌نماید و برای اعضای سیزدهمین دوره هیات مدیره آرزوی موفقیت و بهروزی دارد. انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اعضای سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن
اعضای سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن
گواهی تایید انجمن
گواهی تایید انجمن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات