مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن خوردگی ایران (نوبت اول)

مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن خوردگی ایران (نوبت اول)

تاریخ انتشار: یكشنبه، 16 آذر 1399، 14:29
236

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته عضویت معتبر انجمن خوردگی ایران می‌رساند مجمع عمومی سالیانه عادی (نوبت اول) در روز یکشنبه، مورخ 7 دی‌ماه 1399، ساعت 13:30 در محل دفتر مرکزی انجمن و با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی به آدرس تهران، خیابان انقلاب میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت) کوچه بهبهان، پلاک 11، طبقه 2 برگزار خواهد شد. خواهشمند است در صورت عدم حضور وکالتنامه به یکی از اعضاء حاضر پیوسته عضویت معتبر داده شود. • دستور جلسه 1- گزارش رئیس انجمن 2- ارایه ترازمالی و گزارش بازرس انجمن 3- برگزاری انتخابات جهت تعیین هیات مدیره و بازرس 4- تصویب سند راهبردی، سند استراتژی و برنامه سالیانه انجمن 5- سایر مواردی که به این مجمع مربوط می‌شود رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت شرکت در جلسه الزامی است

هیات مدیره و بازرسان انجمن خوردگی ایران
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن خوردگی ایران (نوبت اول)
مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن خوردگی ایران (نوبت اول)
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات