جلسه اسفند‌ماه 1397 هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران

جلسه اسفند‌ماه 1397 هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: دوشنبه، 6 اسفند 1397، 13:06
332

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن، با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار گردید. در این جلسه گزارشی توسط همکاران دفتر انجمن از فعالیت‌های انجام گرفته در سال 97 ارائه شد و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سال 98 بعمل آمد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات