برنامه زمان‌بندی اولین هفته خوردگی ایران

برنامه زمان‌بندی اولین هفته خوردگی ایران

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 20 دی 1397، 12:05
196

هفته خوردگی ایران برای اولین بار، توسط انجمن خوردگی ایران، ٢٢ الی ٢٦ دی‌ماه 1397 در تهران و با حضور متخصصان کشور برگزار می‌گردد. برنامه زمان‌بندی این رویداد علمی مطابق جدول پیوست اعلام می‌گردد.

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
برنامه زمان‌بندی سه روز در یک نگاه
برنامه زمان‌بندی سه روز در یک نگاه
‹صفحه قبل    صفحه بعد›