کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 6 شهریور 1397، 10:22
تاریخ برگزاری: پنجشنبه، 11 بهمن 1397
352

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در شیمی و مهندسی شیمی 11بهمن‌ماه 1397 در تهران برگزار می‌گردد. محور‌های کنفرانس: 1 ـ مهندسی شیمی - کاتالیست‌ها و فرآیندهای کاتالیستی - توسعه و کاربرد مواد پیشرفته و نوین - مواد، فرایندها و فناوریهای جداسازی - ابزارها، مواد و فرایندهای نانوتکنولوژی - ابزارها، مواد و فرایندهای بیوتکنولوژی - فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی - پلیمرها و فرایندهای پلیمریزاسیون - فرایندهای صنایع معدنی، شیمیایی و سلولوزی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست - ترمودینامیک و ترمو سینتیک سیستمها و فرایندها - مواد و فرایندهای هسته ای - مهندسی پزشکی، زیست پزشکی و داروسازی 2 ـ شیمی - شیمی آلی - شیمی معدنی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک - شیمی پلیمر - نانو شیمی - فتو شیمی - شیمی کاربردی - شیمی پیشرانه ها - شیمی دارویی انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی این همایش از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت شرکت و بازدید از این رویداد مهم دعوت به عمل می آورد. پایگاه اینترنتی همایش: http://www.ircce.ir

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: شیمی، کنفرانس
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر کنفرانس
پوستر کنفرانس
‹صفحه قبل    صفحه بعد›