مقاله‌های پذیرفته شده (در دست چاپ) مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی

مقاله‌های پذیرفته شده (در دست چاپ) مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397، 12:58
638

مقالات پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" بدون مشخص شدن اینکه مقاله در چه فصلی چاپ خواهد شد بر روی پایگاه اینترنتی مجله قرار می گیرند تا در ادامه با توجه به ضوابط مجله رسما منتشر شوند. در حال حاضر بیست و ششمین شماره از مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی مربوط به زمستان 96 منتشر و چاپ گردیده است. لازم به ذکر است که این مقالات پذیرفته شده اما ویراستاری نشده اند. □ بررسی خوردگی در فولاد خط لوله جوشکاری شده در زیر پوشش جدا شده تحت حفاظت کاتدی ـ روزبه اشعری، عبدالمجید اسلامی*، مرتضی شمعانیان □ اثر ترکیب درصدهای مختلف نانو صفحات گرافیت عامل دار بر افزایش کارایی مقاومت به خوردگی پوشش‌های اپوکسی غنی از روی ـ سمیه محمدی □ اثر پوشش‌های نانوکامپوزیتی تیتانیا-نانولوله‌های هالویزیت بر رفتار خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن L316 در محلول رینگر ـ مرتضی فرخی راد، مهرداد محمدعلیپور، تقی شهرابی فراهانی □ بررسی اثر تنش بر ترک خوردگی صفحات فولاد زنگ نزن 304 مبدل آمین مورد استفاده در واحد شیرین سازی گاز طبیعی ـ حسن پناهی، عبدالمجید اسلامی و محمدعلی گلعذار □ بررسی خواص خوردگی و ساختاری پوشش ایجادشده به روش نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال روی آلومینیم 1050 ـ کیانوش طاهرخانی و منصور سلطانیه

حجت عباسیان
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات