اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

تاریخ انتشار: شنبه، 21 مرداد 1396، 08:56
1777

به استحضار می‌رساند هرگونه ادعای اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‌ها مبنی بر همکاری با انجمن خوردگی ایران، تحت عناوین ذیل (یا مشابه آن) بدون تایید کتبی ممهور به اصل مهر انجمن و اصل امضای رئیس انجمن خوردگی ایران فاقد اعتبار است. در صورت تخلف، حق انجمن برای پیگیرهای حقوقی محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن خوردگی ایران تماس بگیرید. ● اشتغال و عضویت در هیات مدیره و واحدهای ستادی انجمن ● مشارکت و فعالیت در برگزاری کنگره‌های ملی خوردگی ایران ● دریافت گواهینامه‌های تشویقی، آموزشی و صلاحیت انجام کار ● تاییدیه فنی برای محصولات تولیدی ـ مصرفی (داخلی یا خارجی)

دبیرخانه انجمن خوردگی ایران