مجمع فوق العاده انجمن خوردگی ایران (نوبت دوم)

مجمع فوق العاده انجمن خوردگی ایران (نوبت دوم)

تاریخ انتشار: شنبه، 16 بهمن 1395، 14:00
1335

به اطلاع می‌رساند مجمع فوق‌العاده نوبت اول در تاریخ 9 بهمن ماه 1395 تشکیل و به علت عدم حد نصاب به رسمیت نرسید. لذا از تمامی اعضای محترم پیوسته انجمن خوردگی ایران که دارای عضویت معتبر می‌باشند دعوت می‌شود در مجمع فوق‌العاده (نوبت دوم) روز شنبه مورخ 7 اسفندماه 1395 ساعت 15 در محل دفتر مرکزی انجمن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت) کوچه بهبهان، پلاک 11، واحد 3 حضور به هم رسانند. خواهشمنداست در صورت عدم حضور وکالتنامه به یکی از اعضاء حاضر پیوسته عضویت معتبر داده شود. • دستور جلسه 1- بررسی تغییرات اساسی در مفاد اساسنامه 2- تصویب اطلاع رسانی مجامع از طریق ایمیل به اعضاء 3- تغییر در بند 1-12 اساسنامه (هریک از اعضای هیات مدیره با کسب بیش از 50% آرا می توانند در هیات مدیره ادامه همکاری داشته باشند.) 4- تهیه سندراهبردی ده ساله و ارزیابی آن 5- سایر مواردی که به این مجمع مربوط می‌شود

هیات مدیره و بازرسان انجمن خوردگی ایران
کلمات کلیدی: مجمع، انجمن خوردگی