همایش ملی کاربرد فناوری‌های هسته‌ای در صنعت

همایش ملی کاربرد فناوری‌های هسته‌ای در صنعت

تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 دی 1395، 12:13
تاریخ برگزاری: یكشنبه، 8 اسفند 1395
1161

اولین همایش ملی کاربرد فناوری‌های هسته‌ای در صنعت 8 و 9 اسفندماه 1395، در دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. محورهای همایش پایگاه اینترنتی همایش: http://www.aeoiconf.ir علوم و تکنولوژی هسته‌ای با پشت سرگذاشتن سال‌ها فعالیت چشم‌گیر علمی، جایگاه كلیدی خود را در كشور از جوانب مختلف علمی و صنعتی پیدا نموده است. این مجموعه‌ی عظیم در زمان‌های بحرانی بعنوان یك بازوی توانا و مقتدر به ایفاء نقش محوری در كشور پرداخته است. هدف کلی این همایش ارائه تازه‌های علمی و آخرین دستاوردهای علوم و فناوری‌های هسته‌ای در صنعت و تبادل نظر بین متخصصین هسته‌ای و سایر رشته‌ها در صنعت می‌باشد. بدین منظور اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است: ـ فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات محققین و پژوهشگران به صنایع كشور ـ آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی، صنعتی و جدیدترین روش‌های پژوهشی انجام یافته در حوزه صنعت ـ آشنایی دانشگاهیان و صنعت‌گران با فناوری‌های نوین هسته‌ای در صنعت ـ تعامل بیشتر بین نیروهای متعهد، متخصص دانشگاهی و صنعتی ـ فراهم نمودن زمینه‎ی جذب طرح‎های پژوهشی و عملیاتی مورد نیاز شرکت‌های صنعتی توسط دانشگاهیان و پژوهشگران و صنعتگران داخلی ـ بررسی یافته‌ها و ایده‌های جدید کاربرد پرتوها در صنعت

درج مطلب: حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر همایش
پوستر همایش
‹صفحه قبل    صفحه بعد›