دعوت به همکاری (حسابدار)

دعوت به همکاری (حسابدار)

تاریخ انتشار: دوشنبه، 9 اسفند 1395، 14:40
438

انجمن خوردگی ایران به یک نفر حسابدار مسلط به نرم افزار سپیدار و امور دفاتر نویسی نیازمند است. متقضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق دورنگار برای شماره زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@ica.ir دورنگار: 88827334

کلمات کلیدی: دعوت به همکاری