برخی از فعالیت‌های انتشارات انجمن

برخی از فعالیت‌های انتشارات انجمن

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 19 اسفند 1394، 11:09
579

انتشارات این انجمن از سال 1383 فعالیت خود را با هدف انتشار آخرین یافتههای علمی ـ كاربردی در جهت ارتقاء سطح دانش خوردگی، گسترش تحقیقات و برقراری ارتباط هرچه بیشتر به منظور آشنایی مسئولین و صاحبـان صنایـع، اســاتیـد دانشگاههــا، كارشــنـاســان و پژوهشگـــران آغـاز نمـوده است و در سال 1390 موفق به اخذ توکن (مضاء دیجیتال) جهت انجام امور نشر کتاب گردید. □ امید است که اساتید دانشگاهی، از متقدمین و متاخرین، با تجربه‌ها و جوانان، با انتشار کتب و مقالات علمی مفید، زندگی علمی را بر نسل آینده هموارتر کنند. حاصل فعالیتهای انتشارات به شرح زیر می باشد: • کتاب در زمینه خوردگی ـ تا کنون (زمستان 95) 56 عنوان. • کتاب‌های در دست چاپ ـ 6 عنوان. • فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی ـ تا کنون (زمستان 95) 17 شماره. • فصلنامه علمی ـ ترویجی زنگ ـ تا کنون (زمستان 95) 62 شماره. • خبرنامه الکترونیکی (دو ماهنامه) ـ تا کنون (زمستان 95) ـ 61 شماره. □ از این رو انجمن لازم دانسته از مترجمین و مولفین گرامی که همت نموده و در جهت آماده سازی و چاپ کتب و مقالات ارزشمند قدم برداشته اند تشکر نماید. □ انتشارات انجمن خوردگی ایران آمادگی دارد که در خصوص نشر کتاب، علاقمندان به این حوزه را یاری نماید.

حجت عباسیان